Numer wpisu
547/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 3287/479, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Szyb Marcina 223 A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00363/10
Data wydania
2010-10-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI; ul. Gliwicka 72; 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-12