Numer wpisu
509/B/2010
Dotyczy
Postanowienie o braku obowiązku przeporwadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Budowy budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku-Kamieniu"
Znak sprawy
Ek I-7624/00055/10
Data wydania
2010-09-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-13