Numer wpisu
516/B/2010
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00084/08
Data wydania
2010-09-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ELOROS Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Zakład położony w Rybniku przy ul. Podmiejskiej (po zmianie nazewnictwa ul. Strefowa 22)
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-14