Numer wpisu
517/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00064/10
Data wydania
2010-09-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Usługowe Andrzej Oleszczak, ul. Brzeziny Miejskie 53, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-14