Numer wpisu
558/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usuniecie 4 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o nr 3831/142, połżonej przy ul. Mikołowskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00384/10
Data wydania
2010-11-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
F. H. U. "MARAT" Przemysław Małecki; ul. Brzezińska 8 A; 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-18