Numer wpisu
526/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 54 szt. drzew, rosnących na terenach działek o nr: 500/43; 691/43, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Dolnej 37 C w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00371/10
Data wydania
2010-10-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Danuta i Roman Sikorski; ul. Dolna 37 C; 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-18