Numer wpisu
545/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon polny, rosnącego na terenie działki o nr 3068/180, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Józefa Rymera 4 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00381/10
Data wydania
2010-10-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
REMONTEX SPÓŁKA JAWNA; ul. Józefa Rymera 4; 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-19