Numer wpisu
519/B/2010
Dotyczy
Wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 stycznia 2001 o znaku Ek I-7642/32/00/01 ustalającą dopuszczalną wielkość, rodzaje oraz warunki emisji zanieczyszczeń do powietrza dla Przedsiębiorstwa "PANAT" S.C. w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7640/00008/10
Data wydania
2010-10-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"PANAT" Cynkowanie Ogniowe Metali Z. Panyło, J. Natkaniec - Spółka Jawna ul. Mikołowska 116c, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-19