Numer wpisu
534/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr 2445/683, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jana Rericha 38 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00390/10
Data wydania
2010-10-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Felicja Frydrych; ul. Jana Rericha 38; 44-274 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-19