Numer wpisu
522/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze studni przy ul. Wielopolskiej
Znak sprawy
Ek I-6210/00020/10
Data wydania
2010-10-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PGL LP Nadleśnictwo Rybnik, ul. Kościuszki 36, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-20