Numer wpisu
552/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2095/9; 2217/9, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Armii Ludowej 31E i Sztolniowej 46 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00395/10
Data wydania
2010-10-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO im. STANISŁAWA STASZICA; ul. płk. ks. W. Kubsza 12; 44-300 Wodzisław Śląski
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-20