Numer wpisu
544/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna czarna, rosnącego na terenie działki o nr 3295/129, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Rolniczej 30 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00396/10
Data wydania
2010-10-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Janina i Zygmunt Grossek; ul. Rolnicza 30; 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-21