Numer wpisu
528/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Artech Piotr Chwołka, ul. Wodzisławska 175b w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7640/00007/10
Data wydania
2010-10-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Artech Piotr Chwołka ul. Wodzisławska 175b, 44-218 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-21