Numer wpisu
533/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2429/247; 2430/247, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00463/10
Data wydania
2010-10-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Sąd Okręgowy Gliwice; ul. Tadeusza Kościuszki 15; 44-100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-21