Numer wpisu
532/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 900/238, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 27 w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00473/10
Data wydania
2010-10-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta rybnika
Nazwa podmiotu
Henryk Konik; ul. Zofii Nałkowskiej 27; 44-213 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-22