Numer wpisu
555/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. żywotnik zachodni, rosnącego na terenie działki o nr 2279/181, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00404/10
Data wydania
2010-10-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Krystyna i Zygmunt Goszyc; ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7; 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-25