Numer wpisu
539/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew następujących gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., olsza czarna – 8 szt., rosnących na terenie działki o numerze 144/6, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00387/10
Data wydania
2010-10-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan mgr inż. Mirosław Michalczyk – Kierownik ZESPOŁU BUDÓW - KATOWICE firmy ELBUD Katowice Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19; 40 – 384 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-26