Numer wpisu
565/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1872/74, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Chwałowickiej 94 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00411/10
Data wydania
2010-11-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Urszula i Joachim Wojaczek; ul. Chwałowicka 94; 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-26