Numer wpisu
566/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zwycięstwa 29A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00475/10
Data wydania
2010-10-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Marek Ożga; ul. Zwycięstwa 29A; 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-26