Numer wpisu
561/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1871/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Podleśnej 3 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00495/10
Data wydania
2010-11-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Mirosław Skupień; ul. Podleśna 3 F; 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 012; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-27