Numer wpisu
559/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2106/19; 2107/21; 2108/21; 2109/21; 2115/19, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Mglistej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00479/10
Data wydania
2010-11-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY ELEKTROWNI "RYBNIK"; ul. Mglista; 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-28