Numer wpisu
560/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2097/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Maksymiliana 13 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00496/10
Data wydania
2010-11-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY ELEKTROWNI "RYBNIK"; ul. Mglista; 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 012; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-28