Numer wpisu
557/B/2010
Dotyczy
Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji PM nr Ek I - 6210/00033/10
Znak sprawy
Ek I-6210/00033/10
Data wydania
2010-10-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybniak, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Postanowienie
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-29