Numer wpisu
596/2020
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna zwyczajna i 2 szt. sosna wejmutka z terenu posesji przy ul. Topolowej
Znak sprawy
Ek I-7635/00497/10
Data wydania
2010-10-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wudział Ekologii ul. B.Chrobrego2
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Wpisu dokonał
KutkowskaJ
Wpis z dnia
2010-10-29