Numer wpisu
576/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1135/185, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00414/10
Data wydania
2010-11-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich; ul. Tadeusza Kościuszki 41; 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-03