Numer wpisu
577/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: świerk pospolity; wierzba biała, rosnących na terenach działek o nr: 1971/343, 2140/343, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Stawowej 65 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00416/10
Data wydania
2010-11-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elżbieta i Edward Szczerbik; ul. Stawowa 65; 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-03