Numer wpisu
578/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 234/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Gustawa Morcinka w Rybnik.
Znak sprawy
Ek I-7635/00418/10
Data wydania
2010-11-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2,44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-012
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
MieraU
Wpis z dnia
2010-11-04