Numer wpisu
580/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 825/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Popiela 5 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00422/10
Data wydania
2010-11-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Stefania i Mieczysław Pogorzałek; ul. Popiela 5; 44-217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-012
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-04