Numer wpisu
581/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. morwa czarna, rosnącego na terenie działki o nr 4835/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 34 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00425/10
Data wydania
2010-11-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Maria Tosta; ul. Rudzka 452; 44-292 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-012
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-05