Numer wpisu
568/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3910/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Żużlowej 59c w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00426/10
Data wydania
2010-11-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Jerzy Dacko; ul. Żużlowa 59c; 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-05