Numer wpisu
588/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1642/293, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Pszczyńskiej 158 w Jastrzębiu Zdroju.
Znak sprawy
Ek I-7635/00494/10
Data wydania
2010-12-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Publiczne Przedszkole nr 7; ul. Pszczyńska 158; 44-330 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-08