Numer wpisu
582/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o nr 2825/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Sadowej 31 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00427/10
Data wydania
2010-11-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Patrycja Hankus; ul. Sadowa 31; 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-08