Numer wpisu
586/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 812/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Boguszowickiej 25F w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00434/10
Data wydania
2010-11-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Teresa Kuśka; ul. Orla 3; 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-10