Numer wpisu
587/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 756/327, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiślanej 4A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00442/10
Data wydania
2010-12-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Dariusz Dudziak; ul. Wiślana 4A; 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-10