Numer wpisu
590/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 3281/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wierzbowej 19 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00447/10
Data wydania
2010-12-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Urszula Forreiter; ul. Wandy 25; 44-217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-15