Numer wpisu
569/B/2010
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00016/05
Data wydania
2010-10-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"BEST-EKO" Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy oczyszczalni ścieków "Boguszowice"
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-15