Numer wpisu
571/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na odzysk odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00068/10
Data wydania
2010-10-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Sp. z o.o., ul. Podmiejska 119A, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-15