Numer wpisu
572/B/2010
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00084/09
Data wydania
2010-10-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Scholz Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Działalność prowadzona przy ul. Prostej 15
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-15