Numer wpisu
573/B/2010
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00006/08
Data wydania
2010-10-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
LUBAR B.K.M. Spółka Jawna, ul. Frontowa 10D, 44-273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zakładu przy ul. Rymera
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-15