Numer wpisu
310/2018
Dotyczy
inne
Znak sprawy
Ek-I.6233.12.2018
Data wydania
2018-08-21
Nazwa organu
Działalność prowadzona w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101
Nazwa podmiotu
Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów
Nr wpisu
Decyzja dotyczy zbierania odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4
Miejsce przechowywania
SzwagierczakW
Sposób zakończenia postępowania
KuźnikJ
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Numery innych kart
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2018-10-04