Numer wpisu
311/2018
Dotyczy
inne
Znak sprawy
Ek-I.6221.6.2014
Data wydania
2018-08-30
Nazwa organu
Zmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację
Nazwa podmiotu
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Nr wpisu
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla zakładu położonego przy ul. Golejowskiej 73 B
Miejsce przechowywania
SzwagierczakW
Sposób zakończenia postępowania
KuźnikJ
Zastrzeżenie informacji
UM Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Numery innych kart
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2018-10-04