Numer wpisu
5/2019
Dotyczy
inne
Znak sprawy
Ek-I.6233.4.2014
Data wydania
2018-12-17
Nazwa organu
Działalność prowadzona była w Rybniku przy ul. Księdza Skargi 30 i polegała na zbieraniu odpadów złomu
Nazwa podmiotu
Decyzja wygaszająca zezwolenie na zbieranie odpadów
Nr wpisu
Wygaszenie zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego Pani Genowefie Wróbel - przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Genowefa Wróbel
Miejsce przechowywania
SzwagierczakW
Sposób zakończenia postępowania
KuźnikJ
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Numery innych kart
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2019-01-08