Numer wpisu
1/C/2009
Nazwa projektu dokumentu
uchwała nr 458/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika w sprawie przystąpienia do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów
Zakres przedmiotowy dokumentu
obszar na zachód od ul. Rudzkiej do ul. Wodzisławskiej w Rybniku
Miejsce przechowywania
Wydział Architektury Referat Planowania Przestrzennego
Zastrzeżenie informacji
brak zastrzeżeń
Wpisu dokonał
Lindner Mariola (Ar I)
Wpis z dnia
2009-05-19