Numer wpisu
5/C/2009
Nazwa projektu dokumentu
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu położonego przy Elektrowni Rybnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu
Teren położony przy Elektrowni Rybnik
Organ przedkładający
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Referat Planowania Przestrzennego, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 060, tel.0 32 43-92-060
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Matlanga-Szopa Agnieszka (Ar I)
Wpis z dnia
2009-07-09