Numer wpisu
2/C/2010
Nazwa projektu dokumentu
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu po południowej stronie nowej drogi łączącej ulice Gliwicką i Rudzką.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obszar po południowej stronie nowej drogi łączącej ulice Gliwicką i Rudzką.
Organ przedkładający
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury - Referat Planowania Przestrzennego, ul.Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.059, tel. 032 43-92-069
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Lindner Mariola (Ar I)
Wpis z dnia
2010-01-20