Numer wpisu
3/C/2010
Nazwa projektu dokumentu
Projekt zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzenngo dla określonych terenów - na zachód od ulicy Rudzkiej do ulicy Wodzisławskiej.
Organ przedkładający
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury -Referat Planowania Przestrzennego; ul.Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik pok.059, tel.3243-92-069
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-09