Numer wpisu
4/C/2010
Nazwa projektu dokumentu
Projekt zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej w Rybniku
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obszar na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej
Organ przedkładający
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury - Referat Planowania Przestrzennego, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 059, tel. 0 32 43-92-069
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
projekt zmian planu dotyczy tylko części terenów objętych zmianami planu i wynika ze zmiany warunków zagosp. i korzystania z niektórych nieruchomości objętych projektem w wyniku uwzględnienia przez PM Rybnika uwag z poprzedniego wyłożenia
Wpisu dokonał
Matlanga-Szopa Agnieszka (Ar I)
Wpis z dnia
2010-07-02