Numer wpisu
5/C/2010
Nazwa projektu dokumentu
Projekt zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar północnej części miasta od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej w Rybniku
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obszar północnej części miasta Rybnika od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej
Organ przedkładający
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury - Referat Planowania Przestrzennego, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 059, tel. 0 32 43-92-069
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Matlanga-Szopa Agnieszka (Ar I)
Wpis z dnia
2010-08-13