Numer wpisu
360/2018
Nazwa projektu dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)
Zakres przedmiotowy dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)
Data sporządzenia projektu
2018-11-07
Organ przedkładający
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)
Organ zatwierdzający
Rejon ulic s. Jana Pojdy i Brzozowej
Miejsce przechowywania
Prezydent Miasta Rybnika
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Wpisu dokonał
WitekS
Wpis z dnia
2018-11-13