Numer wpisu
64/2019
Nazwa projektu dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)
Zakres przedmiotowy dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)
Data sporządzenia projektu
2019-03-19
Organ przedkładający
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)
Organ zatwierdzający
Rejon ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej
Miejsce przechowywania
Prezydent Miasta Rybnika
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Wpisu dokonał
WitekS
Wpis z dnia
2019-03-25